МІжнароднИй конкурс
ІнновацІЙнИх
ТА ІнвестицІЙНИх проектІв

«ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» 2014

Умови участі

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення щорічногоМіжнародного конкурсу
інноваційних та інвестиційних проектів
«Харківські ініціативи»

 
1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок та умови проведення Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» (далі – Конкурс). 

Конкурс проводиться з ініціативи Харківської міської ради і Харківської обласної державної адміністрації в рамках проведення Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки.

Конкурс є відкритим, склад його учасників не обмежується. 

Забезпечення організації Конкурсу покладається на Департамент економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Управління підприємництва та дозвільних процедур Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської радита Харківський регіональний центр інвестицій та розвиткуДержавного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

2. Мета Конкурсу

Конкурсспрямований на пошук та виявлення перспективних інноваційних та інвестиційних проектів, сприяння підготовці ефективних бізнес-планів, визначення переможців найкращих інноваційних та інвестиційних проектів із метою залучення інвесторів для їх реалізації на території м. Харкова і Харківської області.

3. Порядок проведення та заохочення учасників Конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи. 

Перший етап Конкурсу проводиться протягом чотирьох місяців з дати об’явлення конкурсу і включає: 

 • збір заявок з описом проектів, тривалість робіт- 3 місяці; 
 • підведення підсумків першого етапу Конкурсу – оцінюванняЕкспертною радою Конкурсу поданих заявок, відбір найкращих інноваційних та інвестиційних проектів з метою детального розроблення бізнес-планів дляпредставлення їх у фіналі Конкурсу, тривалість робіт -1 місяць. 

Другий етап Конкурсу проводиться протягом трьох місяців з дати завершення першого етапу Конкурсу і включає: 

 • розроблення авторами проектів, що відібрані до фіналу Конкурсу, детальних бізнес-планів, тривалість робіт -2 місяця; 
 • оцінювання Експертною радою Конкурсу детальних бізнес-планів проектів, підведення підсумків Конкурсу, визначення переможців, тривалість робіт -1 місяць;
 • вручення нагород переможцям, презентація найкращих інноваційних і інвестиційних проектів на щорічномуМіжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!».
Для участі у Конкурсі ініціатору проекту необхідно подати заявку, складену відповідно до реєстраційної форми опису проекту для участі у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи».

Подання заявок на участь у Конкурсі проводиться безкоштовно, без організаційних внесків. 

Автори заявок отримують право на безкоштовну консультацію протягом однієї години з метою з’ясування питань поліпшення змісту представленого в заявці опису проекту.Консультацію надають фахівці Харківського регіонального центру інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України або члени Експертної ради. 

Авторам проектів,якіпри підведенні підсумків першого етапу Конкурсу отримали позитивну оцінку Експертної ради та були визнані найкращими інноваційними та інвестиційними проектами для участі у фіналі Конкурсу, направляються персональні повідомлення. При цьому автори даних проектів отримують право на безкоштовну участь у семінарі з питань розроблення бізнес-планів проектів, а також право на двогодинну безкоштовну консультацію з питань бізнес-планування та методології пошуку ділових партнерів для реалізації проекту. Консультацію надають фахівці Управління підприємництва та дозвільних процедур Департаменту підприємництва та споживчого ринку, Харківського регіонального центру інвестицій та розвитку Держінвестпроекту України або члени Експертної ради. 

Для участі у фіналі Конкурсу ініціатору проекту необхідно надати бізнес-план, складений у відповідності до вимог Організації індустріального розвитку ООН (UNIDO)

Авторам проектів, бізнес-плани яких будуть визнані найкращими у відповідних номінаціях, будуть присуджені нагороди. Також ці проекти отримають право на безкоштовне відображення на сайті Конкурсу, інвестиційному порталі м. Харкова, на виставці інноваційних та інвестиційних проектів і у каталозі на електронному носії «Харківщина інноваційна».

Крім того, проекти-переможці будуть представлені на розгляд Раді вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації для присвоєння їм статусу «Регіональний проект Харківської області» і кращий проект м. Харкова.

4. Умови подання заявок з описом інноваційних та інвестиційних проектів 
для участі у Конкурсі

Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської Ради, інвестиційному порталі м. Харкова, Харківського регіонального центру інвестицій і розвитку Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України.

Учасники Конкурсу подають заявки з описом інноваційних та інвестиційних проектів до Управління підприємництва та дозвільних процедур Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, надсилаючи їх на E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , або в електронному вигляді за адресою: Червоношкільна набережна, 26, а також надсилаючи заявки на  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , або надав іх в електронному вигляді до Харківського регіонального центру інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Україниза адресою: пл. Свободи, 5, 7 під’їзд, 8 поверх, м. Харків, 61022, Україна.

5. Організаційний комітет Конкурсу

Здійснення заходів щодо проведення Конкурсупокладається на Організаційний комітет, склад якого оновлюється щорічно.

До складу Організаційного комітету Конкурсу включаються представники органів державного управління, місцевого самоврядування, керівники робочих груп кластерів. Склад Організаційного комітетудля проведення Конкурсу в 2013 році.

Функції Організаційного Комітету: 

 • забезпечення поширення інформації про Конкурс для залучення найбільшої кількості учасників;
 • збирання  та обробка інвестиційних та інноваційних проектівнаданих на Конкурс;
 • надання оперативних консультацій для осіб, які зацікавленіприймати участьу Конкурсі;
 • організація тиражування необхідних документів та матеріалів;
 • інформування конкурсантів про результати розгляду поданих інвестиційних проектів;
 • проведення нарад із представниками науково-дослідних установ, представниками вищих навчальних закладів і підприємств з метою залучення учасників Конкурсу;
 • забезпечення висвітлення у засобах масової інформації, на інтернет-ресурсах інформації щодо проведення Конкурсу з метою залучення найбільшої кількості учасників;
 • організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення проведення конкурсу.

Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання. Засідання Організаційного комітету веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Організаційний  комітет приймає рішення з таких питань:

 • внесення пропозицій  щодо визначення персонального складу Експертної ради;
 • передачаЕкспертній раді Конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів із супроводжувальною оцінкою, що виконана робочими групами кластерів;
 • підведення підсумків першого етапу Конкурсу;
 • підведення підсумків другого етапу Конкурсу і організація нагородження переможців Конкурсу.

Рішення приймається Організаційним комітетом простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. У разі рівності голосів «за» і «проти», голос головуючого на засіданні Організаційного комітету є вирішальним.

Рішення Організаційного комітету оформлюється протоколом за підписом голови Організаційного комітету та відповідального секретаря.

6. Експертна рада Конкурсу

Оцінювання представлених на Конкурс проектів та підведення підсумків Конкурсу проводить Експертна рада.

Експертна рада є колегіальним органом, чисельність та склад якого затверджується рішенням Організаційного комітету Конкурсу.

До складу Експертної ради Конкурсу включаються (за їх згодою) представники установ і підприємств усіх форм власності, які є активними учасникамиінноваційно-інвестиційних процесіву регіоні, підтримують проведення Конкурсу надаючи фінансові, організаційні та інші ресурси для його проведення.

Функції Експертної ради:

 • розгляд та оцінювання на відповідність вимогам Конкурсу поданих заявок з описом інвестиційних проектів;
 • відбір найкращих інноваційних та інвестиційних проектів з метою детального розроблення бізнес-планів для участі переможців цих проектів у фіналі Конкурсу;
 • надання індивідуальних консультацій авторам заявок інвестиційних та інноваційних проектів;
 • оцінювання детальних бізнес-планів проектів шляхом індивідуального виставлення оцінок кожним членом  Експертної ради;
 • визначення переможців за номінаціями та присудження нагород.

Експертна рада проводить засідання з метою затвердження підсумкових оцінок інноваційних та інвестиційних проектів, одержаних в результаті підсумування індивідуальних оцінок, що виставлені проектам членами Експертної ради. 

Рішення приймаються Експертною радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. 

Експертна рада має право приймати рішення, якщо на засіданні  присутні більше половини її персонального складу.У разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Експертної ради є вирішальним.Рішення Експертної ради оформлюються протоколом за підписом голови Експертної ради та відповідального секретаря.

7. Номінації Конкурсу

Конкурс проводиться за такими основними номінаціями:

 1. Кращий інвестиційний проект регіонального економічного розвитку.
 2. Кращий інвестиційний проект економічного розвитку м. Харкова.
 3. Кращий інвестиційний проект кластеру «Паливно-енергетичний комплекс».
 4. Кращий інвестиційний проект кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування».
 5. Кращий інвестиційний проект кластеру «Легка промисловість».
 6. Кращий інвестиційний проект кластеру «Будівництво і виробництво будівельних матеріалів».
 7. Кращий інвестиційний проект кластеру «Охорона здоров'я».
 8. Кращий інвестиційний проект кластеру «Житлово-комунальне господарство».
 9. Кращий інвестиційний проект «Транспортно-логістичного кластеру».
 10. Кращий інвестиційний проект кластеру «Культура та туризм».
 11. Кращий інноваційний проект кластеру «Інформаційно-комунікаційнітехнології».
 12. Кращій інноваційний проект в сфері високотехнологічного машинобудування.
 13. Кращий інноваційний проект у сфері чистих технологій виробництва нових матеріалів.
 14. Кращий інноваційний проект у сфері виробництва продукції «здорового харчування».
 15. Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування.
 16. Кращий інноваційний проект у сфері виробництва біофармацевтичної продукції.
 17. Кращий інноваційний проект у сфері екології та природокористування.
 18. Кращий інноваційний проект у сфері енергозбереження.
 19. Кращий інноваційний проект з розвитку освіти.
 20. Кращий інноваційний проект виробництва експорто-орієнтованої продукції.
 21. Кращий інноваційний проект розвитку засобів масової інформації та виробництва мультимедійної продукції.
 22. Кращій інноваційний проект виробництва товарів повсякденного попиту.
 23. Територія інвестиційних ініціатив (номінація для нагородження районів м.Харкова, районів і міст Харківської області, з території яких надійшла максимальна кількість різних інвестиційних проектів).
 24. Підприємство – лідер інновацій (для підприємств, які представили на конкурс максимальну кількість різних інноваційних проектів).
 25. Територія інновацій (номінація для нагородження районів м.Харків, районів і міст Харківської області, з території яких надійшла максимальна кількість різних інноваційних проектів).
 26. Підприємство – лідер ефективності (для підприємств, що надали проекти, здатні забезпечити максимальні надходження податків до бюджету).

У заявці на участь у Конкурсі ініціатори проекту можуть вказати лише одну з номінацій Конкурсу, в якій буде розглядатися даний проект. 

У процесі проведення конкурсу можуть засновуватися і інші додаткові тематичні або спеціальні заохочувальні номінації, що відображають конкретні напрями інноваційної та інвестиційної діяльності. Умови визначення переможців в додаткових номінаціях, а також умови покриття витрат на організацію проведення Конкурсу в додаткових тематичних або спеціальних заохочувальних номінаціях затверджуються простою більшістю голосів членів Оргкомітету конкурсуна основі розгляду матеріалів, наданих ініціаторами цих номінацій. 

8. 
Порядок оцінювання заявок з описом інноваційних та інвестиційних
проектів 

Заявки з описом інноваційних та інвестиційних проектів, що подаються учасниками на першому етапі Конкурсу, оцінюються кожним членом Експертної ради шляхом призначення експертної оцінки в балах за наступними показниками:

№ п\п Найменування показника Максимальне значення оцінки, бал.
1 Відповідність змісту наданої інформації вимогам анкети* 10
2 Відповідність опису інвестиційного або інноваційного проекту тематиці і номінаціям конкурсу* 20
3 Рівень новизни, закладеної в основу проекту*  30
4 Наявність у автора об'єктів інтелектуальної власності організаційних та інших пріоритетів у сфері, якій відповідає проект  30
5 Наявність у автора проекту досвіду практичної реалізації аналогічних проектів  10

*Примітка:у разі невідповідності змісту інформації, наданої автором проекту, вимогам анкети або тематиці і номінаціямКонкурсу, заявка знімається з участі в Конкурсі. 

На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне, розраховується підсумкове значення оцінки, яка визначає рейтинг кожної заявки в загальному списку оцінюваних заявок у відповідній номінації. До фіналуКонкурсу з кожної номінації допускається по десять заявок, що мають найвищий рейтинг у відповідній номінації. У випадку якщо в одній номінації беруть участь кілька конкурсантів, заявки яких набрали однакову кількість балів, що призводить до ситуації, коли без перегляду експертних оцінок неможливо визначити десять фіналістів, тоді загальна кількість учасників фіналу в цій номінації збільшується таким чином, щоб усі зазначені конкурсанти, заявки яких набрали однакову кількість балів, змогли взяти участь у другому етапі Конкурсу.

Бізнес-плани проектів, що подаються учасниками на другому етапі Конкурсу, розглядаються робочими групами кластерів, до діяльності яких відноситься проект, а також Робочою групою з регіонального розвиткув рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації, які дають оцінку ефективності і відповідностіпроекту стратегії розвитку того або іншого кластеру або регіону в цілому. Значення оцінок проектів, які передаються робочими групами в Оргкомітет, підсумовуються зі значеннями оцінок, які встановлює проектам Експертна рада і визначає ранжування проектів при підведенні підсумків Конкурсу. Якщо робочі групи своєчасно не надають свої оцінки до Оргкомітету, ці оцінки вважаються відсутніми і не враховуються при підведенні підсумків Конкурсу.

Розгляд проектів робочими групами кластерів і Робочою групою з регіонального розвитку виконуються паралельно з розглядом проектів Експертною радою. Оцінка в балах, яка виставляється проектам експертами робочих груп, повинна знаходитись у діапазоні від 0 до 50 балів, причому оцінка «50» є максимальною, а оцінка «0» визначає, що даний проект відклоняється робочою групою і виключається з участі у Конкурсі. 

Робочі групи повинні надати свої експертні оцінки проектам у відповідності до наступного розподілу номінацій Конкурсу між Робочою групою з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації  і робочими групами 10 кластерів, які функціонують в Харківській області на підставі рішення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації:

№ п\п Найменування номінації, до якої відноситься проект, що розглядається Найменування робочої групи, яка надає додаткову експертну оцінку проекту
1 Кращий інвестиційний проект регіонального економічного розвитку Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
2 Кращій інвестиційний проект економічного розвитку м. Харкова Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
3 Кращий інвестиційний проект кластеру «Паливно-енергетичний комплекс» Робоча група кластеру «Паливно-енергетичний комплекс»
4 Кращий інвестиційний проект кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування» Робоча група кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування»
5 Кращий інвестиційний проект кластеру «Легка промисловість».  Робоча група кластеру «Легка промисловість»
6 Кращий інвестиційний проект кластеру «Будівництво і виробництво будівельних матеріалів» Робоча група кластеру «Будівництво і виробництво будівельних матеріалів»
7 Кращий інвестиційний проект кластеру «Охорона здоров'я»  Робоча група кластеру «Охорона здоров'я»
8 Кращий інвестиційний проект кластеру «Житлово-комунальне господарство» Робоча група кластеру «Житлово-комунальне господарство»
9 Кращий інвестиційний проект «Транспортно-логістичного кластеру» Робоча група кластеру «Транспортно-логістичний»
10 Кращий інвестиційний проект кластеру «Культура та туризм» Робоча група кластеру «Культура та туризм»
11 Кращий інноваційний проект кластеру «Інформаційно-комунікаційні технології» Робоча група кластеру «Інформаційно-комунікаційні технології»
12 Кращий інноваційний проект у сфері високотехнологічного машинобудування  Робоча група кластеру «Високотехнологічне виробництва, наука, освіта»
13 Кращий інноваційний проект у сфері чистих технологій виробництва нових матеріалів Робоча група кластеру «Високотехнологічне виробництва, наука, освіта»
14 Кращий інноваційний проект у сфері виробництва продукції «здорового харчування» Робоча група кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування»
15 Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування  Робоча група кластеру «Високотехнологічне виробництва, наука, освіта»
16 Кращий інноваційний проект у сфері виробництва біофармацевтичної продукції Робоча група кластеру «Високотехнологічне виробництва, наука, освіта»
17 Кращий інноваційний проект у сфері екології та природокористування Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
18 Кращий інноваційний проект у сфері енергозбереження  Робоча група кластеру «Паливно-енергетичний комплекс»
19 Кращий інноваційний проект з розвитку освіти Робоча група кластеру «Високотехнологічне виробництва, наука, освіта»
20 Кращий інноваційний проект виробництва експорто-орієнтованої продукції  Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
21 Кращий інноваційний проект розвитку засобів масової інформації та виробництва мультимедійної продукції Робоча група кластеру «Інформаційно-комунікаційні технології»
22 Кращій інноваційний проект виробництва товарів повсякденного попиту Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
23 Територія інвестиційних ініціатив Переможець в номінації визначається по сумі наданих проектів
24 Підприємство – лідер інновацій Переможець в номінації визначається по сумі наданих проектів
25 Територія інновацій Переможець в номінації визначається по сумі наданих проектів
26 Підприємство – лідер ефективності Робоча група з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації

Бізнес-плани проектів оцінюються кожним членом Експертної ради шляхом визначення експертної оцінки в балах по наступним показникам:

№ п\п Наименование показателя Максимальное значение оценки, бал.
1 Відповідність змісту бізнес-плану вимогам UNIDO* 10
2 Рівень маркетингового опрацювання проекту* 20
3 Ступінь готовності підприємства до реалізації проекту*  10
4 Ступінь впливу проекту на економіку регіону 30
5 Здатність проекту забезпечити закріплення за Харківською областю пріоритету у сфері, до якої належить проект 30

* Примечание: в случае несоответствия содержания бизнес-плана, предоставленного автором проекта, требованиям UNIDО, заявка снимается с участия в Конкурсе. 

На основі експертних оцінок, виставлених членами Експертної ради, як середнє арифметичне, розраховується підсумкове значення оцінки, яка визначає рейтинг кожного бізнес-плану в загальному списку оцінюваних заявок у відповідній номінації. До отриманих оцінок Експертної ради додаються оцінки, проставлені проектам Робочою групою з регіонального розвитку в рамках діяльності Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації та робочими групами 10 кластерів, що функціонують в Харківській області на підставі рішення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації. У результаті виходить підсумковий рейтинг проектів.

Переможцем конкурсу в номінації визнається конкурсант, бізнес-план якого має найвищий рейтинг (який отримав найвищу оцінку).

У разі якщо в одній номінації беруть участь кілька конкурсантів, бізнес-плани яких мають однаковий рейтинг, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого має найкращі показники за термінами окупності, а при рівних значеннях термінів окупності проекту, переможцем визнається той конкурсант, бізнес-план якого забезпечує створення більшої кількості нових робочих місць.

Переможець конкурсу в номінації «Територія інвестиційних ініціатив» визначається для районів міста Харкова, районів і міст Харківської області шляхом визначення лідера після розрахунку загальної кількості проектів-фіналістів, які надійшли в номінаціях, які мають в якості свого пріоритету інвестиційну складову: номінації № 1 - № 9, № 25. У номінації може бути більше одного переможця - якщо число наданих проектів-фіналістів буде рівним у декількох різних територій. 

Переможець конкурсу в номінації «Територія інновацій» визначається для районів міста Харкова, районів і міст Харківської області шляхом визначення лідера після розрахунку загальної кількості проектів-фіналістів, які надійшли у номінаціях, які мають в якості свого пріоритету інноваційну складову (номінації №10-№21). В номінації може бути більше одного переможця, якщо кількість представлених на конкурс проектів-фіналістів буде рівним у декількох різних територій.

Переможець конкурсу в номінації «Підприємство - лідер інновацій» визначається для підприємств і організацій, що беруть участь у конкурсі, шляхом визначення лідера після розрахунку загальної кількості проектів-фіналістів, які надійшли від кожного з підприємств. У номінації може бути більше одного переможця - якщо число наданих проектів-фіналістів буде рівним у декількох різних підприємств, що беруть участь в конкурсі.