МІжнароднИй конкурс
ІнновацІЙнИх
ТА ІнвестицІЙНИх проектІв

«ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» 2014

Номінації

Кращий інвестиційний проект регіонального економічного розвитку

Кращий інвестиційний проект економічного розвитку м. Харкова

Кращий інвестиційний проект кластеру «Паливно-енергетичний комплекс»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Легка промисловість»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Будівництво і виробництво будівельних матеріалів»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Охорона здоров'я»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Житлово-комунальне господарство»

Кращий інвестиційний проект «Транспортно-логістичного кластеру»

Кращий інвестиційний проект кластеру «Культура та туризм»

Кращий інноваційний проект кластеру «Інформаційно-комунікаційнітехнології»

Кращій інноваційний проект в сфері високотехнологічного машинобудування

Кращий інноваційний проект у сфері чистих технологій виробництва нових матеріалів

Кращий інноваційний проект у сфері виробництва продукції «здорового харчування»

Кращий інноваційний проект у сфері приладобудування

Кращий інноваційний проект у сфері виробництва біофармацевтичної продукції

Кращий інноваційний проект у сфері екології та природокористування

Кращий інноваційний проект у сфері енергозбереження

Кращий інноваційний проект з розвитку освіти

Кращий інноваційний проект виробництва експорто-орієнтованої продукції

Кращий інноваційний проект розвитку засобів масової інформації та виробництва мультимедійної продукції

Кращій інноваційний проект виробництва товарів повсякденного попиту

Територія інвестиційних ініціатив (номінація для нагородження районів м.Харкова, районів і міст Харківської області, з території яких надійшла максимальна кількість різних інвестиційних проектів)

Підприємство – лідер інновацій (для підприємств, які представили на конкурс максимальну кількість різних інноваційних проектів)

Територія інновацій (номінація для нагородження районів м.Харків, районів і міст Харківської області, з території яких надійшла максимальна кількість різних інноваційних проектів)

Підприємство – лідер ефективності (для підприємств, що надали проекти, здатні забезпечити максимальні надходження податків до бюджету)